quantum metal simpanan emas patuh syariah

Kiraan Zakat Emas

kiraan zakat emas

Table of Contents

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Pendahuluan

Selamat datang, pembaca yang dihormati! Anda mungkin berada di sini kerana anda ingin tahu bagaimanakah kiraan zakat emas. Selamat datang ke panduan komprehensif ini. Mari kita mulakan dengan memahami apa itu zakat.

Apa itu Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yang merupakan bentuk ibadah melalui harta. Ia bertujuan untuk membersihkan harta dan memberikan kepada mereka yang memerlukan.

Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajipan bagi setiap Muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan haul (satu waktu).

Zakat Emas

Nisab Emas

Apakah Nisab Emas

Nisab ialah batas minimum harta yang membuatkan seseorang wajib membayar zakat. Untuk emas, nisabnya adalah 85 gram.

Kiraan Nisab Emas

Untuk mengira nisab emas, jika jumlah emas yang anda miliki melebihi 85 gram, maka anda wajib membayar zakat.

Kadar Zakat

Kadar Zakat Emas Simpanan

Kadar kiraan zakat emas adalah 2.5%. Ini bermakna, jika anda memiliki 100 gram emas, zakat yang perlu dibayar adalah 2.5 gram emas.

Formula Kiraan Emas Yang Disimpan (Tidak dipakai)

Sebagai contoh, jika anda memiliki 100 gram emas dengan harga pasaran USD53.30 setiap gram:

= Berat Emas x Harga Semasa x 2.5%

= 100 gram x USD53.30 x 2.5% (USD53.30 X RM4.7 iaitu 1USD = RM4.7)

= RM626.28

Kadar Zakat Emas Yang Dipakai

Asalnya, zakat tidak dikenakan ke atas sebarang bentuk pemakaian. Apabila emas digunakan sebagai barang perhiasan dan kegunaan peribadi, emas tersebut tidak lagi dianggap subur dan berkembang. Namun, barang perhiasan masih diwajibkan zakat jika penggunaannya terlalu banyak sampai melampaui kadar biasa (uruf) yang dipakai. Apa yang berlebihan daripada adat dan kebiasaan adalah dilarang atau tidak disarankan oleh syariah. Yusuf al-Qaradawi menyebut bahwa perhiasan wanita yang dibuat selain daripada emas dan perak, seperti mutiara, berlian dan batu berharga dikecualikan dari zakat, kerana ia dikhususkan untuk kegunaan peribadi dan tidak dianggap sebagai aset yang berkembang.

Formula Kiraan Zakat Emas Dipakai

Sebagai contoh, sekiranya jumlah emas yang perhiasan yang dipakai dalam tempoh setahun ialah 900 gram:

= Berat emas dipakai (jika melebihi nilai uruf) x Harga Emas Semasa x 2.5% Kadar Zakat

= 900 gram x USD53.30 x 2.5% (USD53.30 X RM4.7 iaitu 1USD = RM4.7)

= RM5,636.48

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor utama yang mempengaruhi zakat emas adalah jumlah dan nilai emas yang dimiliki.

Kiraan Zakat Emas Quantum Metal

Gold Storage Account (GSA)

GSA adalah akaun simpanan emas yang ditawarkan kepada pelanggan. Akaun Simpanan Emas ini adalah platform dagangan emas fizikal yang mudah. Pelanggan boleh membeli emas berdasarkan harga emas harian QM dengan menggunakan kemudahan pembelian dalam talian. Sebaik sahaja transaksi pembelian berjaya, emas pelanggan akan dimasukkan ke dalam peti besi syarikat Brinks di Singapura.

Akaun simpanan emas “Gold Storage Account” akan mencatatkan jumlah simpanan emas yang dilaburkan dalam unit gram.

Simpan emas WAJIB dizakat sekiranya ada niat pelaburan dan berat keseluruhan emas mencukupi nisab iaitu 85 gram dan ke atas sahaja.

Sebagai contoh, jika berat emas yang dimiliki di dalam akaun GSA adalah 500 gram:

Pengiraan Zakat GSA

= Berat Emas x Harga Semasa (per gram) x 2.5%

= 500 gm x USD53.30 x 2.5% (USD53.30 X RM4.7 iaitu 1USD = RM4.7)

= RM125,255 x 2.5%

= RM3131.38 (zakat emas)

Gold Convert Account (GCA)

GCA, sebaliknya, adalah akaun simpanan emas yang memberikan peluang kepada pelanggannya untuk menukarkan semula emas mereka kepada QM, dengan kadar pembiayaan yang boleh mencapai sehingga 85% daripada nilai semasa emas.

Dengan kata lain, jika nilai emas yang dibeli pada hari itu adalah 100 gram dengan harga USD53.30 setiap gram, pelanggan akan mendapatkan kembali 85% dari nilai emas tersebut dalam bentuk tunai dalam masa 1-5 hari bekerja. QM akan mengenakan caj (Management Fee) sebanyak 3.5% setahun daripada jumlah pembiayaan yang diberikan. Sebagai contoh;

= Berat Emas x Harga Semasa (per gram) x 85% (pembiayaan)

= 100 gm x USD53.30 x 85% (USD53.30 X RM4.7 iaitu 1USD = RM4.7)

= RM25,051 x 85%

= RM21,293.35 (wang yang dimasuk ke dalam akaun bank pelanggan)

Pengiraan Zakat GCA

= (Berat emas semasa x harga semasa per gram) – Nilai Pembiayaan – Fee ) x 2.5%

= [100 gram x USD53.30 X RM4.7 (1USD = RM4.7) – RM21293.35 – RM745.27] X 2.5%

= RM3012.38 X 2.5%

= RM75.31

Gold Asset Enhancement (GAE)

GAE pula adalah akaun pelaburan emas berganda. Pelanggan boleh menggandakan pelaburan mereka kerana setiap pembelian satu unit GAE akan digandakan menjadi lima unit bagi GAE5X atau 10 unit bagi GAE10X. QM memberikan lebihan unit melalui kontrak pembiayaan Tawarruq. Caj (Management Fee) yang dikenakan adalah sebanyak 3.5% setahun.

Harga seunit bagi:

  • GAE5X = $25
  • GAE10X = $250

Pengiraan Zakat GAE10X

Sebagai contoh, anda membeli GAE10X sebanyak 2 unit:

= Berat Emas x Harga Semasa x 2.5%

= [USD500 / USD53.30] x 10 unit = 93.8086 gm

= 93.8086 gm x USD53.30 x 2.5% (USD53.30 X RM4.7 iaitu 1USD = RM4.7)

= RM23,500 x 2.5%

= RM587.50

Kesimpulan

Ketiga-tiga akaun yang diperkenalkan oleh Syarikat QM memerlukan pembayaran zakat emas setelah mencapai haul dan nisab. Haul merujuk kepada jangka masa spesifik, yakni satu tahun bagi harta yang dinilai, sementara nisab adalah suatu ukuran spesifik bagi harta tertentu untuk dijadikan asas perhitungan zakat.

Mengira zakat emas adalah penting untuk setiap Muslim. Ia bukan sahaja mematuhi hukum Islam, tetapi juga membantu untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang memerlukan.

Jika dalam tahun-tahun sebelumnya, pelanggan di Syarikat Quantum Metal Sdn Bhd tidak sedar tentang kewajiban untuk membayar zakat emas, maka mereka dapat membayar zakat emas untuk tahun ini sebagai Qada zakat. Pembayaran zakat emas ini sebenarnya tidak akan mengakibatkan seseorang menjadi muflis, sebaliknya akan meningkatkan berkat rezeki mereka.

Anda berminat untuk menyimpan emas? Daftar akaun Simpanan Emas Quantum Metal secara percuma.

Soalan Lazim

Apakah nisab untuk emas?

Nisab untuk emas adalah 85 gram.

Berapa kadar zakat untuk emas?

Kadar zakat untuk emas adalah 2.5%.

Bagaimana jika saya memiliki emas kurang dari 85 gram?

Jika anda memiliki emas kurang dari 85 gram, anda tidak perlu membayar zakat.

Bila perlu bayar zakat emas?

Apabila cukup nisab dan haul.

Apakah haul dalam zakat emas?

Haul adalah masa yang perlu dilalui sebelum seseorang wajib membayar zakat, biasanya satu tahun hijrah.

Bagaimana jika harga emas berubah?

Zakat dikira berdasarkan nilai emas pada masa anda membayar zakat. Jika harga emas berubah, nilai zakat juga akan berubah.

Adakah QM akan membayarkan zakat emas saya?

Tidak. QM tidak akan membayar zakat bagi pihak pelanggan.

profile image
Hasif Haron

Consultant QM

Nurha Group

No. Tel : +60125656066